Księgowość

  • Księgi przychodów i rozchodów
  • Ryczałt, karta podatkowa
  • Księgi rachunkowe

Kadry i płace

  • Sporządzanie umów o pracę
  • Sporządzanie umów cywilnoprawnych
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników

Usługi dodatkowe

  • Doradztwo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej
  • Pomoc przy rejestracji nowych podmiotów
  • Archiwizacja dokumentacji firmowej
Więcej Więcej Więcej