Nasza oferta

Usługi księgowe

 • Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Księgi Rachunkowe
 • rezprezentowanie w Urzędach Skarbowych
 • sporządzanie deklaracji PCC od umów cywilno-prawnych
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych, leasingowych i innych
 • wnioski VZM o zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych
 • Ryczałt, karta podatkowa
 • rozliczenia roczne PIT
 • powiadomienia i przypomnienia o należnościach do ZUS i US
 • sprawozdania do GUS
 • sporządzanie raportów i analiz

Kadry i płace

Obsługa kadrowa obejmuje

 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzenie list wynagrodzeń
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych do ZUS
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • sporządzenie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40)

Usługi dodatkowe

 • doradztwo w ramach prowadzenia działalności gospodarczej
 • pomoc przy rejestracji nowych podmiotów
 • archiwizacja dokumentacji firmowej
 • zajmujemy się również sporządzeniem umów oraz pism do urzędów, sądów, kontrahentów itd.
 • pomagamy w ściąganiu wierzytelności od kontrahentów
 • pomagamy w uzyskaniu kredytu lub leasingu
 • pomagamy w uzyskaniu kredytu ze wsparciem Unii Europejskiej
 • współpracujemy z kancelarią prawną i służymy pomocą w trudnych sytuacjach